Voorwaarden

1. Je inschrijving is pas definitief als je het inschrijfformulier hebt ondertekend en het volledige bedrag, of de eerste termijn hebt voldaan. Wanneer de opleiding niet doorgaat (bijvoorbeeld bij te weinig aanmeldingen) wordt het cursusgeld direct teruggestort naar je bankrekening.

2. Wanneer je onverhoopt toch niet mee kunt doen, gelden de volgende restitutie voorwaarden:
- Afzeggingen t/m 14 januari 2020: 50 procent restitutie van het cursusgeld;
- Afzeggingen na 14 januari 2020: 0 procent restitutie van het cursusgeld.
- Bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid kan je de gemiste lesdagen in de volgende opleiding inhalen.
Verder is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk (ook niet gedeeltelijk).

3. De opleiding wordt afgerond met de uitreiking van een diploma mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- minimale aanwezigheid van 80%;
- alle onderdelen met een voldoende afgerond. (voldoende is cijfer 6/10)

4. Iedere student draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt die volledige deelname aan het opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan.

5. Met het ondertekenen van de inschrijfformulier stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risico’s, blessures of schade die kunnen ontstaan door deelname aan het opleidingsprogramma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen AYA of de docent, voor elke blessure of welke schade dan ook die je op zou kunnen lopen door aan het studieprogramma deel te nemen.

6. Als student aan deze opleiding ben je verplicht blessures die tijdens de opleidingsperiode ontstaan, eventuele zwangerschap en alle medische klachten die je deelname aan het programma kunnen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de docent van deze opleiding te melden.

Annemieke van der Zouwen
KVK nummer 20147581